Fysioterapi- og ergoterapitjenester

Den kommunale fysioterapi og ergoterapitjenesten i Nordreisa består av to kommunale fysioterapeuter, én turnusfysioterapeut og en ergoterapeut i 50 % stilling. Kommunen har tre private fysioterapeuter med driftstilskudd, en med 100 % og to med 50 % tilskudd. I tillegg jobber det én fysioterapeut og en ergoterapeut ved Områdegeriatri og Rehabiliteringsavdelingen i Nord-Troms og en fysioterapeut tilknyttet IBedrift.

Hjelpemidler formidles av fysikalsk avdeling.

Fysikalsk avdeling på Sonjatun
Kommunale fysioterapeuter  
Besøksadresse:  Sonjatun helsesenter, underetasje
Postadresse:    Sonjatunvegen 21, 9151 Storslett     
Hovednummer/ Sekretær Heidi Jensen  77 58 81 54
Fysioterapeut Tor Henning Jensen 77588192
Koordinerende enhet  77588194
Ergoterapeut Kirsti Mikalsen  77588194
OGT/rehabilitering – fysioterapeut Karianne Larsen  77588195
OGT/rehabilitering – ergoterapeut Martine Engan  77588195
Turnusfysioterapeut 77588196
Hverdagsrehabilitering - fysioterapeut Elena Eriksen 77588197
            

Nordreisa fysikalske institutt

Fysioterapeut:  Jørn Hugo Fosnes
Besøksadresse:  Bankbygget, 1. etasje 
Postadresse:   Lyngsmark 2, 9151 Storslett
Telefonnr:    77 21 23 02
Mer info:  www.reisatreningssenter.no
                
 
Storslett fysioterapi
Fysioterapeut:  Unni Bilden og Kaja Stabell
Besøksadresse:  Sentrum 7
Postadresse:   9151 Storslett
Telefonnr:    77 58 85 55
                      

 

Web levert av CustomPublish AS