Har du egen pc og vil inn på Internett kan du nå få tilgang på RÅDHUS, STORSLETT SKOLE, HALTIBYGGET OG på SONJATUN konferanserom og i 2. etasje (ikke sykestua).

For å komme ut på Internett på gjestenettverk, må man ha et brukernavn og et passord som man får tak i på servicetorg, i ekspedisjon eller hos andre som har tilgang.

Spørsmål? Ta kontakt med IT leder Kurt Frantzen på epost kurt.frantzen@nordreisa.kommune.no