Ordningen er et prosjekt med foreløpig varighet for inneværende skoleår, og gjelder kun for 1.trinn. Ordningen er avhengig av statlige midler for å kunne videreføres.

Kriterier:

Kommunen skal etter søknad gi gratis skolefritidsordning til elever på 1.trinn dersom:

  • foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året.
  • Eksempel: Husstander med inntekt under kr 424.000,-, og elev på 1.trinn med 5 dagers opphold i SFO vil kvalifiserer til gratis SFO. 

 

Du må legge ved kopi av siste års skattemelding. Du kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten.

Søknader som mangler dokumentasjon, vil bli avslått.

Reduksjonen gjelder for ett skoleår. Det må søkes for hvert skoleår

 

Du bruker samme søknadsskjema som for redusert foreldrebetaling SFO.

Her finner du søknadsskjemaet: Gratis foreldrebetaling i SFO - søknad

Du kan også finne søknadsskjemaet ved å gå inn på kommunens hjemmeside, under Selvbetjening -Redusert foreldrebetaling i SFO (KF-630A).