Nordreisa kommune deltar i et Interreg prosjekt ”Grenseløs minoritetsmusikk”, sammen med kommunene Porsanger og Vadsø på norsk side, og fem kommuner i Norrbotten.

For tiden øver rundt 70 barn og ungdommer i Nordreisa til en samling hvor gruppen Jord skal være instruktører den 17. og 18. februar. Den 18. februar kl. 18.00 skal det være en konsert på samfunnshuset hvor lokale barn og ungdommer skal opptre sammen med gruppa Jord. Det vil bli fremført sanger på kvensk, samisk og finsk.

Det har vært gjennomført lignende samlinger og konserter i kommunene i Norrbotten og etter at de er ferdig i Nordreisa skal samlinger og konserter arrangeres i Porsanger og Vadsø. Det hele avsluttes med en konsert med deltaker fra alle kommunene i Porsanger 26. april.

Prosjektet er en fin anledning for barn og ungdommer i Nordreisa til å få øve og opptre sammen med den kjente gruppa Jord fra Tornedalen.

Samlingen i Nordreisa arrangeres i samarbeid mellom Kvensk institutt og Halti kvenkultursenter. De som deltar er lokale ungdommer, elever ved musikkskolen, finskelever i barne- og ungdomsskolen og Stjernekoret.
Prosjektet er støttet av: Norsk kulturråd, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Vadsø kommune, Nordreisa kommune og EU-Interreg.

Konserten er gratis og vi håper at mange nytter anledningen til å komme for å høre sanger på kvensk, finsk og samisk.

For nærmere opplysninger, kontakt: Johanne Gaup, tlf. 917 52 6