Guleng pumpestasjon skiftes ut og flyttes

Arbeidet med utskifting av Guleng pumpestasjon starter sist i september. Det blir montert ny stasjon sørøst for dagens pumpestasjon. Entreprenør Jowa Maskin har fått tildelt oppdraget.

Anleggsområdet vil bli avsperret og gangveien legges litt om. For egen sikkerhet oppfordres publikum til å respektere sperringer.

Kartet viser eksisterende og ny plassering.

Pumpe.jpg

Web levert av CustomPublish AS