Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Søk støtte til tiltak - send inn søknad til Miljødirektoratet innen 16. mars 2017

Forsøpling

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?  Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017

Frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke om støtte til denne ordningen. Nedre søknadssum er 250 000 kroner.

Les mer  HER

Web levert av CustomPublish AS