Har du høye boutgifter, men lav inntekt? da kan du ha rett til bostøtte!

 

HVEM KAN SØKE?

Bostøtte er for personer og husholdninger med lav inntekt og

høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte.

Boligen din må være helårsbolig med egen inngang, bad og

toalett og med mulighet for hvile og matlaging. Alle i boligen må

være registrert på boligadressen i folkeregisteret.

 

HVORDAN SØKER JEG?

Det er enkelt og raskt å søke elektronisk.

Du finner mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan

du søker på https://husbanken.no/bostotte/ Der kan du også sjekke om du har

rett til bostøtte via vår kalkulator.

Har du flere spørsmål ta kontakt med din kommune eller bydel.

Fristen for å søke er den 25. i hver måned.

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS