@

E-resept innføres

Arbeidet med å innføre e-resept i Troms starter tirsdag 15. mai. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere. Alle apote...
betaling legekontor

Ny betalingsordning på legekontoret

Etter 30. mars 2012 blir det slutt på å betale for konsultasjoner/forbruksmateriell i skranken på legekontoret.
oppslag

E-resept innføres i Nordreisa kommune fra 15. mai 2012

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at en ordning med elektroniske resepter (e-resept) skal innføres i Norge. Bakgrunnen for myndighetenes ønsk...
vaksinasjon

Reisevaksinering våren 2012

Pga redusert bemanning ber vi de som trenger reisevaksiner å ta kontakt med helsestasjonen på Familiesenteret for time i god tid før utreise, minimum ...
eldretrim

Invitasjon til møte om opprettelse av dagtilbud for eldre

Lag og foreninger inviteres til møte den 28. febuar kl 17.00 på møterommet på Sonjatun Bo- og kultursenter (2. etasje). Tema blir om det er noen lag e...
vaksinasjon

Ny publikasjonstjeneste om vaksiner

Den 1. desember lanserer Folkehelseinstituttet en ny selvbetjeningstjeneste på nett - Mine vaksiner. Tjenesten vil gi publikum en oversikt over hvilke...
vaksinasjon

Influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse høsten 2011

Vaksinasjon mot den vanlige sesonginfluensaen og pneumokokkvaksine mot lungebetennelse) er nå tilgjengelig.
oppslag

Kompetanseløftet 2015, for helse- og omsorgstjenesten, tilskudd 2011

Kompetanseløftet 2015 er den delplan under Omsorgsplan 2015, som er Regjeringens oppfølging av St.meld nr 25 (2005-2006). For skoleåret 2011/12 har...

Hjelpemiddelmesse

Leverandører av hjelpemidler kommer og viser fram hva som finnes av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere. Kom og se!
legebesøk

Endringer i fastlegenes pasientlister

Fastlegene i Nordreisa kommune vil 01.02.11 gjennomføre reduksjon i antall pasienter på sine fastlegelister.
Web levert av CustomPublish AS