Helse- og omsorgsutvalget vedtok følgende i møte i dag:

1. Bemanning ved Sonjatun sykehjem økes fra 6 til 8 ansatte på dagvakt alle 7 ukedager. Av de 8 ansatte skal det være minimum 2 sykepleiere. Virksomhetsleder kommer i tillegg. 

Som hovedregel skal alle pasienter ha fått morgenstellet innen kl 09:00 og frokost innen kl 10:00

2. Sonjatun sykehjem driftes med 1 korttidsplass og 20 langtidsplasser fordelt med 10 plasser på avdeling Øst og 10 plasser på avdeling Vest.

Pkt. 3,- pkt. 4. og pkt. 5 utsettes til neste møte i helse- og omsorgsutvalget 5. mai.

 

Klikk her for protokoll

Drift av Sonjatun sykehjem - klikk deg på lenken for nedlasting av sakspapirer.