Helse- og omsorgsutvalget

Helse- og omsorgsutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor helse, sosial, omsorg og pleie, og rustjeneste.

Medlemmer i helse- og omsorgsutvalget 2019-2023

Helse- og omsorgsutvalget 2019 - 2023

Herborg Ringstad (H)

Sigleif Pedersen (Ap)

Tore Elvestad (Ap)

Anne Rose Mikkelsen (Krf)

  1. Terje Olsen (H)
  2. Sigrund Hestdal (Ap)
  3. Tor-Arne Isaksen (Krf)
  4. Anne Merete S Fyhn (H)
  5. Peter Vang (KrF)
  6. Ida B Musum (Ap)

Tanja Birkeland (Sp)

Jan-Harald Tørfoss (Sp)

  1. Johanne Sommersæter (Sp)
  2. Svein-Erik Falk (Sp)
  3. Dag Roar Stangeland (Sp)
  4. Isabel Vangen (Sp)

John Karlsen (Frp)

      Rikke G Larsen (Frp)

Leder: Herborg Ringstad (H)
Nestleder:  Sigleif Pedersen (Ap)
Web levert av CustomPublish AS