Helsedirektoratet har oppdatert lista med samfunnskritiske funksjoner

Kommunen må tilby barnepass til alle disse gruppene der det ikke er andre løsninger. Dette gjelder selv for de som ikke er ansatt i kommunene. Barnepass tilbys kun der hvor begge foreldre er å anse som kritisk personell eller arbeidstaker har foreldreansvaret alene og er omfattet av en av gruppene.

De foreldre som er omfattet har krav på barnepass for barn i barnehage og barn som er omfattet av skolefritidsordningen, dvs. barn i  1.-4. klasse og barn med særskilte behov i 1.-7. klasse, jfr. opplæringsloven § 13-7

 

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/

 

Har du behov for omsorgstilbud og har samfunnskritisk funksjon, ta kontakt med din barnehage eller skole.

kommunevåpen
Web levert av CustomPublish AS