Helsesenteret Sonjatun / Distriktsmedisinsk senter i Nord-Troms

De fleste helsetjenestene er samlet på, og i tilknytning til, Helsesenteret Sonjatun.
 
 
Her finner du:
Tjenester Tlf
Allmennlegetjenesten 77770800
Fødestue 77770825, -824
Fysikalsk avdeling / hjelpemiddelsentralen 77770845
Helse- og omsorgsadministrasjonen 77770830, -831
Hudbehandling 77770857
Laboratoriet 77770802
Psykiatrisk senter Region Nord 77754600
Rehabiliteringsteam/områdegeriatri 77770823, -824
Røntgen 95023545
Sonjatun bo- og kultursenter, avd Havnnes 77770890
Sonjatun bo- og kultursenter, avd Vaddas 77770894
Sonjatun omsorgssenter, avd Imo 77770818
Sonjatun omsorgssenter, avd Seima  77770819
Sonjatun sykehjem, avd vest 77770886
Sonjatun sykehjem, avd øst 77770860
Tannhelsetjenesten 77789225
Teleortopedi - prosjekt 77770802
Tyngdepunkt afasi/ stemme 77770816, -817, -821 
Øre - nese - hals 77770857

Helsesenteret Sonjatun er grunnpilaren i Distriktsmedisinsksenter Nord-Troms. Helsesenteret ble åpnet i 1977 og filosofien var å samle alle helse- og sosiale tjenester under samme tak. DMS Nord-Troms er tuftet på et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen og UNN HF.

DMS Nord-Troms har følgende visjon: "Gjensidig samhandling og kompetanseutveksling mellom første- og andrelinjetjenesten for bedre helsetjenestene der folk bor". Målsettingen er ha et faglig fullverdig tilbud av spesialisthelsetjenester, rettet mot innbyggernes behov.  DMS Nord-Troms skal være en arena for samhandling mellom kommuner, helseforetak, universitet, høgskole og videregående skoler i regionen. Videre skal det legges til rette for bruk av telemedisin og videokonferanser.

Distriktsmedisinsk senter i Nord-Troms har følgende faglige virksomheter:

  • Fødestue/jordmortjeneste
  • Sykestue - Medisinsk behandling og observasjon 
  • Områdegeriatri og rehabilitering 
  • Teleortopedi - desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger
  • Hudbehandlingsenhet
  • Radiologi
  • Statlig tyngdepunkt for Afasi og Stemme
  • Spesialist øre/nese/hals og audiolog
  • Faglige nettverk

Hva er et DMS?

Historien om Sonjatun

Web levert av CustomPublish AS