Helsestasjonen informerer om at influensavaksinering 2018 tilbys fredag 9. november og fredag 23. november

Influensavaksine

Helsestasjonen i Nordreisa  informerer om at influensavaksinering 2018  tilbys fredag 9. november og fredag 23. november.

Mer informasjon vil annonseres senere i dagspressen og på kommunens hjemmeside

Web levert av CustomPublish AS