Nordreisa helsestasjon

Nordreisa helsestasjon arbeider med barn og unge 0-20 år gjennom fastsatt program og lavterskeltilbud i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Noen viktige linker:

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år: oppsummering over anbefalte konsultasjoner og tema (PDF)

Dokument for skolehelsetjenesten i grunnskolen.

Retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Nordreisa helsestasjon har tilbud om helsestasjon for ungdom siste torsdag i hver måned fra klokka 14.00 til 16.00. Tilbudet er gratis og i samarbeid med lege.

Nordreisa helsestasjon har tilbud om foreldreforberedende kurs/aquagym i lag med jordmor.

Nordreisa helsestasjon tilbyr gruppebasert kurs i foreldreveiledningsprogrammet COS.

Tjenesten tilbyr vaksinering ved reise, influensa- og pneumokokk vaksinering til risikogrupper, meningokokkvaksine til russen og andre vaksiner. Ved behov for vurdering av vaksinasjon ved reise anbefales det å ta kontakt i god tid før avreise for å få avklart hvilke vaksiner de ulike land anbefaler ved innreise. Flere vaksiner har flere doser for å oppnå beskyttelse/primærimmunisering. Det anbefales at alle voksne oppdaterer seg på difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert 10.år. Denne vaksinen heter boosterix–polio.

Betaling skjer via vipps eller faktura. Veiledningstime for vaksinasjon koster 100 kr. Hvert vaksinestikk koster 100 kr.

KONTAKTINFORMASJON

Nordreisa helsestasjons lokaler er i Flomstadveien 10, 9151 Storslett

Postadressen til helsestasjonen er Nordreisa helsestasjon er Postboks 174, 9156 Storslett

Åpningstid: 08.00-15.00

Telefontid: 08.30-14.00 mandag til torsdag.

Telefon 77 58 82 00

Timebestilling for konsultasjon gjøres ved henvendelse til Nordreisa helsestasjonen ved oppmøte i resepsjon eller på telefon 77 58 82 00.

 

ANSATTELISTE TELEFON:

  • Kari Bråten, helsesykepleier/fagleder   77588207/ 90850862
  • Hege Hansen, helsesykepleier  77588213/ 41706115
  • Martine M. Bakke, barnesykepleier 77588212/ 40419926
  • Margareth Berg, helsesykepleier 77588208/ 40417539
  • Kitty Bøyum, Sykepleier for flykninger og helsesykepleierstudent 77588373/ 96095103
  • Randi Andersen, helsesekretær 77588201/96095121
  • Øyvind Roarsen, virksomhetsleder/kommuneoverlege 77588100
Web levert av CustomPublish AS