Hjelpemiddelformidling

Alle med varig funksjonsnedsettelse (over to år) kan få nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral for å fungere bedre i hverdagen.

Fysikalsk sekretær, ergoterapeut og fysioterapeut ved fysikalsk avdeling på Sonjatun Helsesenter, er behjelpelig med kartlegging og søknadsutforming i samarbeid med brukerne.  For mer informasjon: www.nav.no/Helse/Hjelpemidler eller kontakt fysikalsk avdeling.

Ved midlertidig behov for hjelpemidler kan det lånes ut enkle hjelpemidler fra kommunens lokale lager som er underlagt fysikalsk avdeling og hjemmetjenesten. Kontakt fysikalsk sekretær Heidi Jensen – tlf 77 58 81 90. 
 

Web levert av CustomPublish AS