Formannskapet behandlet i sitt møte 28. november forslag til  budsjett og økonomiplan. Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumentene, ble lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget 2.12.19 jf. kommunelovens § 45, nr 3. Forslaget inneholder også oversikt over endringer av betalingssatser for kommunale tjenester. Kommunestyret behandler budsjettet og økonomiplanen i sitt møte som er 19. desember. 
 

Dokumenter

Formannskapets vedtak PS 43/19

Økonomiplan 2020-2023

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser

 

 

Merknader

Eventuelle merknader sendes innen 16.12.19 til Nordreisa kommune på e-post eller til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett