Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring- Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet på høring.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer å videreformidle informasjon om høringen til berørte underliggende organer, organisasjoner, medlemmer osv.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

I punkt 7 er det en kronologisk oversikt over forslagene i høringsnotatet. Det bes om at det refereres til forslagsnummeret i høringsuttalelsene.

Høringsfristen er 20. september 2024. 
 

Lenke til: 
Høringsbrev
Høringsnotater.
Høringsinstanser
For å sende inn høringssvar.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-spillemiddelordningen-for-anlegg-til-idrett-og-fysisk-aktivitet/id3029507/

Sist oppdatert 23. mai 2024