Høring forslag til planprogram detaljregulering med konsekvensutredning Havnnesplass vest hyttefelt gnr. 80 bnr. 1

Havnnesplass vest hyttefelt

Høringsfrist er satt 1. juli 2019.

Kommentarer kan sendes skriftlig til:
Konzept arkitektur bygg og plan,
Flomstadveien 1,
9151 Storslett

eller til e-postadresse:
glyngsmark@hotmail.no

Forslag til planprogram
Referat oppstartsmøte

 

Web levert av CustomPublish AS