Høring - lokal forskrift: Oppstart av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann for mindre avløpsanlegg for bolig, fritidsbolig og lignende i Nordreisa kommune

I medhold av forvaltningsloven § 37 legges forslag til lokal forskrift om utslipp av avløpsvann for mindre avløpsanlegg for bolig, fritidsbolig o.l. i Nordreisa kommune.

Mindre avløpsanlegg
14.10.19 - 19.11.19

Saksfremlegg- Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann for mindre avløpsanlegg for bolig, fritidsbolig o.l. i Nordreisa kommune

Vedlegg 1: Kart til Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann for mindre avløpsanlegg for bolig, fritidsbolig o.l. i Nordreisa kommune

Innspill/ merknader kan sendes skriftlig til Nordreisa kommune. Bruk Edialog, mail til postmottak@nordreisa.kommune.no eller brev til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett. Høringsfristen som er satt til og med 18. november 2019.

Web levert av CustomPublish AS