Høring og offentlig ettersyn: Kommunal planstrategi 2016-2019

Nordreisa kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi. Denne er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 26. september 2016.

Logo - wide

Planstrategien er første «steg» i kommunens langsiktige planlegging hvor kommunens utviklingstrekk og utfordringer skal drøftes. Sentralt i utarbeidelse av planstrategien er vurdering og prioritering av planbehovet i valgperioden.

Planstrategien utarbeides med politisk forankring og rådmannens forslag bygger på disse prioriteringene. Det er lagt opp til videre politiske drøftinger i formannskapet etter den formelle høringen. Planstrategien skal sluttbehandlet i kommunestyret i oktober 2016.

Forslag til planstrategi er lagt ut på kommunens hjemmeside. Den kan også ses på Servicetorget på kommunehuset.

Innspill til planstrategien sendes skriftlig til postmottak@nordreisa.kommune.no eller Nordreisa kommune, Boks 174, 9156 Storslett.

Frist for innsending av innspill er 26. september 2016.

Her kan du lese:

Web levert av CustomPublish AS