Lyngen kommune ved teknisk sjef Kåre Fjellstad har en koordinerende rolle for innsamling av merknader. Merknader til planforslaget kan sendes i skjema under, til Lyngen Kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller post@lyngen.kommune.no. Høringsfrist er til 1.september 2021

 

Planforslaget er tilgjengelig her

Digitalt folkemøte - Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Den 25. august 2021 klokken 18:00 arrangeres felles digitalt folkemøte der planforslaget blir fremlagt og forklart. Møtet planlegges gjennomført på Teams, det er derfor nødvendig at alle interesserte gir skriftlig påmelding til post@lyngen.kommune.no innen onsdag 25. august klokken 08:00. merkes: «påmelding folkemøte».

Om lokale lag/foreninger ønsker å samle personer fra sitt lokalmiljø i grendehus, samfunnshus el og foreta felles oppkobling så vil dette være bra. En oppnår da at personer som ikke er i stand til å delta digitalt på egenhånd også gis anledning.

Påmeldingen bør inneholde følgende informasjon:

  • Navn og opplysning om den påmeldte opptrer som privatperson eller på vegne av lag/forening.
  • E-postadresse og telefonnummer til den påmeldte

Alle påmeldte vil da og tilsendt en invitasjon med lenke til digital oppkobling.

Planforslaget er et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Konsulentbedriften Rambøll har bistått samarbeidet i utarbeidelsen av planforslaget og vil også legge dette frem under folkemøtet.

Har du spørsmål til møtet eller gjennomføringen så kan du kontakte Lyngen kommune på telefon 77701000 eller post@lyngen.kommune.no

Vi ser frem til å møtes og tar gjerne mot innspill både fra privatpersoner eller lag/foreninger.

Vel møtt.