Høring - revisjon av kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Høring - revisjon av kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisas kommunale forskrift om salg- og skjenkebevilling for alkohol ble vedtatt i 2004, revidert 24. juni 2010. Det skal nå foretas ny revidering av forskriften jfr Nordreisa kommunestyre sak 70/15 og Nordreisa helse- og omsorgsutvalg sak 4/16:  

Nordreisa kommunes endring av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol godkjennes som høringsutkast og legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er fire uker fra kunngjøringsdato og innspill behandles av Nordreisa helse- og omsorgsutvalg og Nordreisa kommunestyre for endelig vedtak.

Det inviteres derfor til å komme med høringsuttalelser til dages forskrift som følger vedlagt. Høringsdokument samt forskrift legges også ut på Servicetorg i høringsperioden.

Uttalelse sendes: postmottak@nordreisa.kommune.no eller til Nordreisa kommune, pb 174, 9156 Storslett

Høringsfrist: 13. mai 2016.

Klikk her for nedlasting av høringsutkast  Høringsutkast - kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol.pdf

Nordreisa kommune logo
Web levert av CustomPublish AS