I dag avholdes et viktig samferdselsmøte på Storslett

Tema på møtet framgår av vedlagte invitasjon.

Den nye Troms og Finnmark fylkeskommunes vegdivisjon møter ledelsen i Nord-Troms kommunene.

 

VEGDIALOG 2020

Alta Balsfjord Bardu Berlevåg Båtsfjord Gamvik Gratangen Hammerfest Harstad Hasvik Ibestad Karasjok Karlsøy Kautokeino Kvæfjord Kåfjord Kvænangen Lavangen Lebesby Loppa Lyngen Målselv Måsøy Nesseby Nordkapp Nordreisa Porsanger Salangen Senja Skjervøy Storfjord Sørreisa Sør-Varanger Tana Tjeldsund Tromsø Vadsø Vardø

Troms og Finnmark inviterer til vegdialog på Storslett.
4. mars 2020, 10:00-14:00

Troms og Finnmark fylkeskommune ved samferdselsdivisjonen og avdelingen for drift, vedlikehold og forvaltning inviterer til dialogmøte om drift og vedlikehold, samt forvaltning av fylkesvegene i din kommune.

Til dette møtet ønsker vi å invitere: Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord kommune til Rådhuset i Nordreisa kommune.

Agenda for møte:

·         Regionreformen og fylkeskommunens organisering innen samferdsel. Det gjøres rede for overføringen av sams administrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunen.

·         Drift, vedlikehold og forvaltning, med fokus på driftsstrategi, kontraktstrategi, forvaltningsstrategi og mulige samarbeidsområder med kommuner. 

·         Hver kommune forbereder en 10 minutters presentasjon med innspill innenfor vegområdet

·         Erfaringsdeling/debatt

 

Vegdialog 2020 er et møte mellom fylkeskommunen og kommunene for å danne en god plattform for vårt fremtidige samarbeid. Målet er å informere og bli informert. Agenda vil bli tilpasset og skriftlige innspill fra kommunene ønskes på forhånd.  

 

Fra fylkeskommunen vil ledelsen ved avdelingen for drift, vedlikehold og forvaltning i Samferdselsdivisjonen møte. Fra kommunene er det ønskelig at ledelsen med sine utvalgte i kommunen møter.

Frist for tilbakemelding: 27.februar 2020

Påmelding med navn og tittel sendes til: solveig.sandnes@tffk.no

Eventuelle spørsmål ta kontakt med

Øyvind Strømseth
oyvind.stromseth@tffk.no
tlf 992 99 922

Web levert av CustomPublish AS