Hvem kan søke på idrettsstipendet?

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i fylket. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale topp-plasseringer i sin idrett.

Regler

Idrettsstipendet gis ut fra følgende regler:

  • Idrettsstipendet deles ut én gang per år til enkeltutøvere og lag
  • Kandidaten må være i alderen 16-25 år i konkurranseåret innen den aktuelle idretten, og være medlem av et idrettslag/skytterlag i Troms og Finnmark idrettskrets eller skyttersamlag i Troms/Finnmark
  • Utøveren kan bare motta stipendet én gang

Troms og Finnmark fylkeskommune ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes; https://skjema2.tffk.no/viewer/tffk/54_67Søknadsfrist er 15. november 2021.

Alle klubber/lag i Troms og Finnmark idrettskrets og Troms/ Finnmark skyttersamlag har mulighet til å søke på vegne av egne medlemmer.

Saksgang

  1. Søknad sendes via https://skjema2.tffk.no/viewer/tffk/54_67 til fylkeskommunen innen oppsatt frist: 15. november.
  2. Fylkeskommunen sender så oversikt til særkrets/skyttersamlag for prioritering over innsendte kandidater. Frist for prioritering: 1. desember
  3. Fylkesrådet foretar endelig beslutning om tildeling av idrettsstipend det enkelte år
  4. Innstilte kandidater vil bli kontaktet av fylkeskommunen
  5. Idrettsstipendet deles ut i fylkestinget i desember