Møtedokumenter oppvekst- og kulturutvalget

Spennede lekeapparat

2021

   Februar       April                               Mai Juni Sepember Oktober November
Møteinnkalling

    1

 tilleggssak

   

7

3

18

9 29 27 24
 Protokoll      1          7

   3

Opptak fra møtet

  9      

 

2020 Jan Mars April Mai Juni September Oktober November
Innkallinger 29  18  15  20

10       23

tilleggssak

 

28

   14

5

25

Protokoller  29  18  15  20   10    23          28    14

     5   

     25

 

 

 

 

 2019 Januar Mars Mai Juni August November      
Innkallinger    29   14   8   18    29      26      
Protokoller    29   14   8   18   29     26      

 

2018 Jan.      Mars    Mai    Juni    August    Oktober   November                 
Innkallinger  31       20      3      6     28       16        27      
Protokoll    31       20    3      6    28      16       27      

 

 2017  Febr.     April    Juni        Aug.   Oktober        Nov.       Des.             
 Innkalling    7

     4  

     4

     6        28      5     27    7  
 Protokoll    7      4     6       28      5     27    7  

 

Web levert av CustomPublish AS