Eldre møtedokumenter 2022 Formannskapet

Innkallinger

Jan feb mars april mai juni sep okt nov des
13 23 1, 17 28 19 16 8 20 24 1

Protokoller

Jan feb mars aparil mai juni sep okt nov des
13 23 1,17 28 19 16 8 20 24 1

 

 

 

Møtedokumenter 2021 Formannskapet

Innkallinger 

Jan Feb Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov
28 25 27
 
20
 
 

 

Protokoller

Jan Feb Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov
28 27 18 23 20 26

 

Møtedokumenter 2020 - 2010

2020

 
Feb
Mars
April
Mai
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Innkallinger
2 
 
 
 
 
 
 
 
5
Protokoller
 8,
 

 

Teams- opptak av møter 2020

Opptak fra møte 23. april
 

 

2019
Feb
Mars
April
Mai
Juni
August
September
Oktober
November
Innkallinger
 
 
Protokoller
 

 

2018

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Innkallinger

25

22

14

Valgstyret 22

Sakspapirer 22 fsk

12

31

14

 

 23

20

2

18

8

6

Protokoller

25

22

14

12

31

14

 

 23

20

18

8

  6

 

2017
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Innkallinger
 
.........
 
 
   17
Protokoller
 
 
 

 

2016
Jan
Febr
Mars
April
Mai
Juni
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Innkallinger
Protokoller

                                                                 

2015
Jan.
Febr
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
Sept.
Okt.
Nov
Innkallinger
 
 5. 18.
 5. 12.
9.
 
4.og 26.
Protokoller
 
 5., 18.
 512.
 
8.
4. og 26
Fullstendig utskrift
 
 
 
28
 
 3.
   

 

2014
 
Jan
Feb
April
 
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Innkallinger
 
 
 
 
 2.
 
Protokoller
 
 
 
 
 
 
 217. 29.
727.
12

 

2013
 
Feb
Mai
Juni
Aug
Nov
Innkallinger
 2
7      28
Møteprotokoller
29
 

Møter 2012

2012
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Sept.
Nov.
Innkallinger
1 og 29
Møteprotokoller
og 29

Møter 2011

Innkallinger
Møteprotokoller

Møter 2010

Innkallinger
07.10*
Møteprotokoller
 

 07.10.10 : Temadag med fokus på utgifter knyttet til spesialpedagogiske tiltak, barnevern og hjemmetjenesten