Industriveien i Sørkjosen stenges midlertidig

I forbindelse med forarbeider for asfaltering og asfaltering i del av Industriveien, stenges den i en periode fra mandag 14.08.17. Asfaltering skjer i uke 33-34. Stenging og omkjøring iverksettes ved oppsett av sperrebommer og skilt.

Det blir etablert midlertidig avkjøring til Europris og til Motor og Marine fra Flyplassveien.
Omkjøring til Nordtro, Mekonomen og Betongservice skjer via Nedre Baisit til Industriveien.

Omkjøring og veistrekningene som stenges i uke 33-34 er merket på kartutsnittet:

Blått: veier stenges
Rødt: Omkjøring

Web levert av CustomPublish AS