INFLUENSAVAKSINE 2019 i NORDREISA KOMMUNE:

Nordreisa helsestajon:
FREDAG 1.november     kl 0900-1400
FREDAG 15. november  kl 0900-1400
 
KUN KONTANT BETALING
 
Pris:
kr 150,- for influensavaksinen
Kr 400,- for pnemokokkvaksinen (mot lungebetennelse)

 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  • Kroniske lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

Ingen timebestilling