I år er vaksineringen delt i distrikt og foregår i kafeteria i Nordreisahallen i perioden 19. – 27. oktober mellom kl. 09.00 – 14.00.

 

Innbyggere fra Sørkjosen mandag 19. oktober kl. 09.00 – 14.00.

Innbyggere fra Oksfjord, Storvik og Straumfjord tirsdag 20. oktober kl. 09.00 – 14.00.

Innbyggere fra Storslett, Kildal, Krakenes og Tømmernes torsdag 22. oktober og tirsdag 27. oktober kl. 09.00 – 14.00.

Innbyggere fra Høgegga og Reisadalen fredag 23. oktober kl. 09.00 – 14.00.

Innbyggere fra Rotsund, Havnnes, Bakkeby og Hamneidet mandag 26. oktober fra kl. 09.00 – 14.00

Pris:

kr. 50,- for influensavaksinen

kr. 400,- for pneumokokkvaksinen (mot lungebetennelse)

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Diabetes type 1 og 2
 • Kroniske lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser