Informasjon fra Nordreisa kommune - Ny veiløsning for Moan skole, Kroken og Lundeveien

NY veistruktur Lunde

Informasjon fra Nordreisa kommune
Ny veiløsning for Moan skole, Kroken og Lundeveien

Onsdag 17. august 2016 tas ny vei til Moan skole, Kroken og Lundeveien i bruk. Samtidig stenges Lundeveien for gjennomkjøring.

Ny vei til Moan skole, Kroken og Lundeveien tar av fra Muonioveien ved «Gamle brannstasjonen». Denne veien går helt fram til ny parkeringsplass ved Moan skole.

Trafikkløsning ved Moan skole:

  • Det blir enveiskjøring inne på parkerings- og av/påstigningsområdet, følg skilt.
  • Av- og påstigningsplass for skolebarntransport med buss er langs sperring mot tidligere parkeringsområde for skolen (mot nord).
  • Av- og påstigningsplass for foreldretransport med bil er langs sperring mot gangvei til Høgegga (mot øst).
  • Parkeringsareal for personbiler er midt på plassen og langs plassens sørlige kant.
  • Tidligere parkerings- og trafikkareal ved Moan skole blir nå lekeareal for skolen og SFO.

Lundeveien og Kroken:

  • Adkomst til Lundeveien og til Kroken blir langs ny vei mot Moan skole, ca 450 meter. Her er det etablert nytt kryss og ny vei fram til Lundeveien.
  • Lundeveien blir gangvei og adkomst til eiendommer langs veien.
  • Lundeveien stenges for motorferdsel på begge sider av eksisterende kryss med Kirkely. Lundeveien stenges også ved innkjøring til Moan skole.

Det vil settes opp bommer på alle tre stedene.

Evt spørsmål kan rettes til Anleggsdrift på telefon 48994244

15.08.2016

 

Web levert av CustomPublish AS