Informasjon fra Nordreisa kommune til alle vannabonnenter i Rotsund, Rotsundelv, Ravelseidet, Latteren og Bakkeby. Det vil fra nå av kunne merkes dårligere trykk på vannet i disse områdene. Årsak er frost og isproblemer ved inntaksdammen i Rotsunddalen. Vi ber om at alle abonnenter sparer på vannet, og ikke frosttapper. Vi jobber nå med å sikre og utbedre vannforsyningen. Vi vil sende ut nye meldinger når tilstanden er normal igjen. For spørsmål kontakt vann- og avløpsvakta tlf. 90 56 99 89