Informasjon fra Nordreisa kulturskole

Interessen for kulturskolen er stor og mange elever har søkt undervisningsplass i kulturskolen. Vi er derfor svært glade for at vi fra neste skoleår av kan styrke vår bemanning innafor vårt kjerneprogram.

kulturskolen

Kulturskolen i Nordreisa har over en lang periode hatt betydelige vakanser i stillingsressursene. Parallelt med dette er det også gjennomført en omorganisering for sektoren. Dette har blant annet medført at informasjon og skole-hjemsamarbeidet i kulturskolen ikke har vært optimalt.

Vi beklager dette.

 

Det er derfor ekstra gledelig å se at interessen for kulturskolen fortsatt er stor, og at mange elever har søkt undervisningsplass i kulturskolen. Vi er svært glade for at vi fra neste skoleår av kan styrke vår bemanning innafor vårt kjerneprogram, og vi vil nå kunne ta inn noen elever på gitar.

Vi etablerer også et nytt tilbud for barn og unge som ikke spiller instrument, dette er en videreføring av et prosjekt vi har hatt innafor «skapende skriving» der vi tilfører nye elementer som foto.  Det vil bli lagt ut nærmere informasjon om dette tilbudet på www.nordreisa.kommune.no

Dessverre er det fortsatt en del begrensninger og noen må nok belage seg på å stå på venteliste. Vi har en forpliktelse overfor elever som har mistet sitt tilbud pga. ubesatte stillinger, og fra 1.1.2017 har vi forventninger om ytterligere styrkning av undervisningstilbudet i kulturskolen.  

Vi vil for neste skoleår prioritere undervisning i grupper men også enetimer for de som ønsker dette. Det vil bli gjennomført opptak av nye elever medio august.


Informasjon om oppstart vil bli lagt ut på www.nordreisa.kommune

Web levert av CustomPublish AS