Her følger en oversikt over nøkkelinformasjon.

Generell informasjon om reise og koronasertifikat

Les om gjeldende regler og anbefalinger om bruk av koronasertifikat ved reiser på nettsidene til Helsedirektoratet og Helsenorge eller bruk chatten nede i høyre hjørne på Helsenorge.
Informasjon til befolkningen på Helsenorge
Informasjon til kommunene på Helsedirektoratets nettside
Informasjon til private tilbydere av tester på Helsedirektoratets nettside


Informasjonstelefonen svarer ikke på spørsmål om hvem som får reise inn til Norge. Se UDI sin nettside for informasjon om dette.
Mer informasjon til befolkningen om reiser finner du på Helsenorge

 

Kommunen skal sørge for tilbud om testing til innbyggerne
Konkrete tiltak som skal gjennomføres:
 Kommunene skal følge FHI sine kriterier for testing
 Kommunene har ikke plikt til å tilby testing til koronasertifikat, men kan tilby dette dersom de har kapasitet.
 Personer skal kunne få utført covid-19-test uten henvisning fra lege.