Informasjon om skoleskyss Sørkjosen –Storslett t/r for elever som hører til Moan- og Storslett skole

Busselskapene forholder seg til nasjonale retningslinjer ved smittevern skoleskyss. Dette fører blant annet til at skolebussene kjører med redusert kapasitet, og på strekningen Sørkjosen-Storslett t/r er det satt inn ekstra busser. Denne ordningen er gjeldende fra og med tirsdag 12.mai og inntil videre.

Torghatten busser

Skoleskyss Sørkjosen –Storslett t/r for elever som hører til Moan- og Storslett skole

 

·       Sørkjosen-Storslett mandag –fredag:
1-4.klasse tar vanlig buss 08.00 (ingen endringer i oppstart og avslutning for elever ved Moan skole)
5-10.klasse tar bussen som starter 08.30 fra havna i Sørkjosen (et fåtall elever vil komme for sent til 1.time, og vil måtte gå før siste time er ferdig)

·       Storslett-Sørkjosen mandag tirsdag, torsdag og fredag:
To busser fra Storslett til Sørkjosen starter 13.25 (Dette gjelder 5.-10. trinn)

Storslett-Sørkjosen onsdag:
To busser fra Storslett til Sørkjosen starter 12.25 (Dette gjelder 5.-10. trinn)

Resterende skolebusser går til vanlig tid.

 

Dette betyr at elever på strekningen Sørkjosen-Storslett tilhørende 5.-10.trinn ikke kan ta skolebussen kl.08.00. Hvis de likevel velger å stå med bussholdeplassen til 08.00-bussen, vil de bli avvist og må vente på bussen som kommer ca. 08.30.

Web levert av CustomPublish AS