Informasjon – Utbedring av stikkrenner Spåkenesveien

Gravemaskin[1]_600x338

Nordreisa kommune skal utbedre defekte stikkrenner på Spåkenesveien.  Arbeidet vil i hovedsak foregå i perioden 6. juni – 10. juni 2016.

Spåkenesveien vil være stengt på egnede steder slik at kjøretøy kan få snudd.  Stengingen vil flyttes ut fra hvor arbeidet foregår.
Nødetatene v/ alarmsentralene får detaljert melding om stengte partier gjennom hele arbeidsperioden.

Etter arbeidet vil det være gruspartier på veien til asfaltering skjer i løpet av august 2016.

Nordreisa kommune beklager ulemper arbeidet medfører for trafikanter og beboere langs Spåkenesveien.  Vi presiserer at arbeidet gjelder den delen av veien som ligger i Nordreisa kommune.

Har du spørsmål om dette, kan du kontakte Nordreisa kommune v/ Karl Erik Skogvold på telefon 488 65 032.

 

01.06.2016 Nordreisa kommune Anleggsdrift

Web levert av CustomPublish AS