Innmelding av nye elever i de kommunale grunnskolene - frist 1. mars

Barn født i 2012 begynner i 1. klasse fra høsten 2018. Foresatte må melde inn barna i skolen. Frist for innmelding er 1. mars.

Skolebarn innmelding

Nordreisa kommune har seks grunnskoler, hvorav fire er kommunale og to er private. Alle nye elever til de kommunale skolene skal meldes inn via vårt innmeldingsskjema. 

Nordreisa har tre kommunale grunnskoler som gir opplæring fra 1. klasse:

Elektronisk skjema: Innmelding skole

Web levert av CustomPublish AS