Institusjonstjenester

Helsesenteret Sonjatun
Helsesenteret Sonjatun

Nordreisa kommune har 3 sykehjem, som gir tilbud om behandling, pleie og rehabilitering. Sykehjemmene har både langtidsplasser og korttidsplasser. Enkelte av korttidsplassene er forbeholdt avlastning.

Søknad om plass fylles ut på eget skjema. Tilbud om plass avgjøres av kommunens inntaksteam.

Målsetning for sykehjemmene:

Sykehjemmene ønsker å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig for pasientene ut fra individuelle behov og ressurser, alt dette i samarbeid med pasienten selv og pårørende. Tjenesten skal være i samsvar med med den enkeltes tiltaksplan, der behov og ressurser beskrives. 

 

Sonjatun.jpg

SONJATUN SYKEHJEM

Avdelingen har 2 avdelinger, henholdsvis øst og vest, med tilsammen 21 plasser.

 

SONJATUN BO OG KULTURSENTER

Sonjatun bo og kultursenter gir tilbud om opphold, utredning, behandling og pleie til beboere med pleie- og omsorgsbehov. I tillegg til 16 langtidsplasser tilsammen på avdelingene "Havnnes" og "Vaddas", har avdelinga "Lillebo" korttids- og avlastningsopphold med 5 plasser.

 

SONJATUN OMSORGSSENTER

Sonjatun omsorgssenter med 16 plasser er spesielt tilrettelagt for aldersdemente. Én plass er forbeholdt avlastningsopphold. Omsorgssenteret fungerer også som en kompetansebase i kommunehelsetjenesten når det gjelder demens.

Web levert av CustomPublish AS