Invitasjon til informasjonsmøte rehabilitering av vannledning i Sørkjosen

Nordreisa kommune arrangerer åpent informasjonsmøte på Reisafjord hotell onsdag 21. februar 2018 kl 1800.

Tema er rehabilitering av gamle støpejernsledninger i områdene Ringveien - Jernelva og Flyplassveien – Skogly.

Alle ønskes velkommen.

Gravemaskin
Web levert av CustomPublish AS