Kart og oppmåling

Kart- og oppmåling omfatter følgende tjenester:
Delingsforretninger, delingsaker, oppmåling, kartlegging, matrikkeloppdatering, adressetildeling, veiledning vedrørende tomtesaker og grensegang.
 
 
Kontorsted: Virksomhet for utvikling i andre etasje i kommunehuset.
Mer info:
Kristian Berg, tlf 77588054 / 91822743
 
 
Web levert av CustomPublish AS