Klageutvalg for eiendomsskatt 2020-2023

Medlemmer  Varamedlemmer 
Kirsti Hansen-Krone (SV) leder 

1. Linda Fjellheim (AP

Harald E. Johannessen (H) nestleder  2. Magne Anthun (SV) 
Knut M. Pedersen (AP) 3. Ole Morten Pedersen (AP)
  4. Eirik Kristiansen (KRF)
  5. Hanne Beate Kalseth Sandøy (SP)
Web levert av CustomPublish AS