Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunal planstrategi - Nordreisa kommune 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret i sak 78/16 i møte den 13. oktober 2106.

Logo - wide

Den kommunale planstrategien er planen for planene som skal lages i kommunestyreperioden. Strategien sier noe om hvilke planer kommunen skal utarbeide og når vi skal starte jobben med de enkelte planene.

Planstrategien kan du lese HER.

 

 

Web levert av CustomPublish AS