Kommunale fysioterapeuter

Fysikalsk avdeling på Sonjatun

Kommunale fysio- og ergoterapeuter

Besøksadresse: Sonjatun helsesenter, underetasje
Postadresse: Sonjatunvegen 21, 9151 Storslett
Telefonnr:  77 58 81 90

OGT-NT (Områdegeriatri og rehabiliteringsavdelingen i Nord-Troms)

  • Fysioterapeut Tor Henning Jensen

Besøksadresse: Sonjatun helsesenter
Postadresse: Sonjatunveien 21,  9151 Storslett
Telefonnummer: 77 58 81 90

Kommunale fysio- og ergoterapeuter:

Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten yter tjenester til brukere i alle aldre med ulike diagnoser og behov. Prioriterte diagnosegrupper er nyopererte eller nylig oppståtte skader, personer med lungeproblematikk, cancer i terminal fase, lymfødem og barn med funksjonshemming og andre lidelser.

Kommunalt ansatte terapeuter:

Tor Henning Jensen - Fagleder
Kommunal fysioterapeut
Turnusfysioterapeut – ansatt i 6 måneders periode som del av fysioterapeutdannelsen
Kirsti Mikalsen – Ergoterapeut og koordinerende enhet

Tjenesten omfatter:

  • Funksjonsvurdering/undersøkelse
  • Behandling og tiltak 
  • Trening i varmtvannsbasseng 
  • Opptrening/hab/rehabilitering i barnehage, skole og sykehjem
  • Forebyggende arbeid rettet mot helsestasjon for barn og fallforebygging for eldre
  • Veiledning og samarbeid med andre instanser/faggrupper
  • Tverrfaglig arbeid i ansvarsgrupper, omfatter også Individuell plan
  • Hjelpemiddelformidling
Web levert av CustomPublish AS