Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.12.2016 i sak 93/16 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 – 2020. Planen viderefører tilsvarende plan for perioden 2012–2015 og er blant annet kommunens styringsdokument i forhold til søknader om spillemidler til anlegg.

547978_10150789738425020_663929959_n

Planen har følgende innhold:

  • bakgrunn, utvikling, planprosess og nåsituasjonen
  • målsetting, behov og ønsker om nye tiltak og anlegg
  • handlingsprogram for bygging av anlegg
  • status over eksisterende anlegg og aktivitet
  • oversikt over innspill og merknader som kom inn til planarbeidet

Plandokumentet er tilgjengelig her.

Ønske om kopi av dokumentet rettes til Servicetorget i e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no eller på telefon 77 58 80 00.

Web levert av CustomPublish AS