Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg - frist for innspill er 20.05.2020

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av  2017 – 2020 ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 og sist rullert av Oppvekst- og kulturutvalget 26.11.2019.

Barn leker i skogen

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av  2017 – 2020 ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 og sist rullert av Oppvekst- og kulturutvalget 26.11.2019.

Plandokumentene er lagret i planarkivet, nederst under temaplaner her

 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2021-2024

Oppvekst- og kulturutvalget har vedtatt oppstart av arbeidet for ny plan. Det er sendt ut brev med oppfordring til å komme med innspill til planarbeidet innen 20. mai 2020. Bruk gjerne dette skjemaet PDF document ODT document . Innspillene sendes til oss via  edialog oppgi saks nr: 2020/299 som ref

 

 

Web levert av CustomPublish AS