Kommunens aktivitetskalender - Vi meddeler med dette at vi dessverre har kommet til skade for å slette alle aktiviteter som var sendt inn til oss pr.04.04.17.

Aktivitetskallender

Vi meddeler med dette at vi dessverre har kommet til skade for å slette alle aktiviteter som var sendt inn til oss pr.04.04.17.

Vi beklager på det sterkeste det inntrufne, og ber med dette om at de av dere som har sendt inn på vår aktivitetskalender sender inn på nytt da vi ikke får gjenopprettet slettingen.

Lag, foreninger og andre som arrangerer lokale aktiviteter/tilstelninger selv kan registrere arrangementene i vår aktivitetskalender.

Dette gjøres ved å klikke på lenken Registrer ditt arrangement i aktivitetskalenderen. Man får da opp et skjema hvor opplysninger om arrangementet legges inn.

De registrerte opplysningene sendes automatisk til webansvarlig for hjemmesiden som sørger for å legge arrangementet inn i aktivitetskalenderen.

 

Web levert av CustomPublish AS