Nordreisa kommunestyres enstemmige vedtak fra møtet 01.04.2020 i PS 37/20 til uttalelse om statlige krisepakke Nord-Troms og Finnmark ble i dag sendt Helse- og omsorgsdepartementet, Nord-Troms Regionråd DA, KS-Kommunesektorens organisasjon, Troms og Finnmark fylkeskommune, fylkesmannen i Troms og Finnmark

 

Statlige krisepakke Nord-Troms og Finnmark:

Nordreisa kommunestyre er fornøyd med at Stortinget og regjeringen har bevilget 250 millioner kroner i krisepakke til Nord-Troms og Finnmark. Dette skjer fordi arbeidsgiveravgiften settes midlertidig ned, og det er ikke arbeidsgiveravgift i denne delen av fylket vårt. Vi er kjent med at det er til vurdering hvordan krisehjelpen kan gis på en rettferdig måte, også i forhold til ESA regelverket. Det er kommet signaler på at dette vil bli gjort i forbindelse med revideringen av statsbudsjettet.

Nordreisa kommunestyre ser også at dette kan være problematisk, men tror at kommunene kan være med å løse dette på en god måte, og ikke minst raskt og effektivt. Kommunene har et næringsutvalg, og mange kommuner har også ansatte som bare jobber med næringsutvikling. De kjenner sitt næringsliv svært godt, fra den minste til den største bedriften. Kommunene vil kunne fordele pengene på en rettferdig og god måte, uten ekstra omkostninger. Hvilke kriterier som skal legges til grunne for hvor mye hver enkelt kommune skal tildeles kan være utfordrende, men å legge hovedvekt på innbyggertallet vil være enkelt og rettferdig