Målgruppe for konferansen er: FYSAK-koordinatorer, folkehelsekoordinatorer, leger, fysioterapeuter, idrettspedagoger, samt andre fagfolk og frivillige som deltar i organiseringen av fysisk aktivitet i kommunene. Dessuten kommunenes samarbeidspartnere innen NAV.

Konferansen er i Tromsø 20. og 21. november og arrangeres av Fylkesmannen i Troms. Påmeldingsfristen er 29. oktober. Her finner du mer om konferansen.