Kulturminnedagen lørdag 8. september kl 14 ved Fallvika kystfort

Fallvika

Følg fv 355 fra Straumfjordbotn, 12,5 km mot Storvik, til skilt for parkering.

Fallvika kystfort er et av de viktigste krigsminnene i Nordreisa. Kommunestyret behandlet i 2017 rapport om krigsminner, utarbeidet av Nord-Troms museum på oppdrag fra kommunen. Fallvika er i denne rapporten øverst på lista over de seks viktigste krigsminnene i kommunen.

Kystfortet ble sterkt ødelagt under tyskernes tilbaketrekninger, men ruinene etter kanonstillinger, forlegning, kommandobunker og fjellanlegg er lett tilgjengelig og gir utgangspunkt for å fortelle krigshistorie sett fra både okkupasjonsmaktens og befolkningens side. Krigsminnene vitner både om hverdagslivet til soldatene og militær strategitenkning.

Det blir vandring i anlegget med informasjon og fortellinger ved Nord-Troms museum og Verna og Dagfinn Viken.

Ta på varme klær og vanntett fottøy. Ta gjerne med sitteunderlag og kopp. Gratis adgang, enkel bevertning.

 

Arrangører: Nordreisa kommune og Nord-Troms museum i samarbeid med grunneiere Verna og Dagfinn Viken.

Web levert av CustomPublish AS