På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 80/19 og 81/19 og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn på Servicetorget i tre uker fra 28.februar 2020. Skattelistene vil også være tilgjengelig på Nordreisa kommune sine hjemmesider www.nordreisa.kommune.no fra samme dato.
Årets klagefrist er satt til 14.april 2020.

Eiendomsskattelistene finner du her 

Klagen må sendes skriftlig til:
Nordreisa kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 174, 9156 Storslett

Skatteoppkreveren i Nordreisa