Tema: Hverdagens opplevelser med personer med demens

 • Personer med demens lever i gamle dager og vil gjerne hjem til sin mor og barndomshjemmet.
  - Hvordan takler vi en slik situasjon?
 • De kan spørre om igjen om de samme tingene flere ganger i timen.
  - Hva skal vi svare?
 • Personer med demens kan mene vi stjeler fra dem.
  - Hva skal vi si?
 • Personer med demens vandrer ofte formålsløst omkring, flytter og plukker på ting.
  - Hvordan skal vi forholde oss?
 • De kan glemme å stelle seg og vil ofte ikke ha hjelp.
  - Hva skal vi gjøre? 

I dette kurset ser vi på ulike tilnærminger i forhold til vanskelig atferd

 • Avledningsmanøvre
 • Aktiv lytting
 • Erindring
 • Sansestimulering

Påmelding

Tid: Mandag 16 oktober 2023 kl 17.30 til 20.30
Sted: Kantina på Sonjatun Helsesenter
Påmelding til 41 04 27 49 innen 15.10.2023

Kurset er gratis for Nordreisa kommune sine innbyggere Fra andre kommuner kr 50,-